§ 2. - Pozwolenia na przywóz towarów z zagranicy przeznaczonych dla odbiorców nie będących osobami fizycznymi.

Monitor Polski

M.P.1960.83.378

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 1960 r.
§  2.
1.
Pozwolenia na przywóz, o którym mowa w § 1, może być udzielone pod warunkiem złożenia przez odbiorcę wniosku uzasadniającego potrzebę przywozu danego towaru i zawierającego oświadczenie, z jakiego tytułu przesyłka została nadesłana z zagranicy, oraz po uznaniu przez urząd celny celowości przywozu ze względów gospodarczych i społecznych, jak również z punktu widzenia zakresu działalności odbiorcy.
2.
W razie gdy towar został za granicą zakupiony przez krajowca dewizowego, odbiorca krajowiec dewizowy powinien przedstawić zezwolenie dewizowe.