Monitor Polski

M.P.2019.947

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 września 2019 r.
o pozbawieniu orderu

Rej. 421/2019

Na podstawie art. 36 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992)

ks. Walerian Słomka

pozbawiony zostaje

KRZYŻA OFICERSKIEGO ORDERU ODRODZENIA POLSKI

nadanego postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2008 r. (M.P. z 2009 r. poz. 347).