Monitor Polski

M.P.1948.7.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 1948 r.

ZARZĄDZENIE
DYREKTORA GŁÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PRASY, PUBLIKACYJ I WIDOWISK
z dnia 5 stycznia 1948 r.
o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 5.VII.1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 210), w związku z art. 8 dekretu z dnia 20.XI.1938 r. o prawie prasowym - pozbawiam debitu i zakazuję rozpowszechniania następujących gazet i czasopism wydawanych za granicą w języku żydowskim:
1. "Unzer Sztime" - wychodzi w Paryżu

2. "Forwerts" - " w New-Yorku

3. "Weker" - " w New-Yorku

4. "Unzer Cajt" - " w New-Yorku

5. "Cyjonistisze Sztime" - " w Monachium.