§ 6. - Powoływanie, obowiązki i wynagrodzenie rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn. - M.P.1951.A-46.603 - OpenLEX

§ 6. - Powoływanie, obowiązki i wynagrodzenie rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn.

Monitor Polski

M.P.1951.A-46.603

Akt utracił moc
Wersja od: 16 lipca 1955 r.
§  6.
1.
Rzeczoznawca, powołany do wydania opinii, obowiązany jest wyłączyć się w przypadkach, kiedy przewidziane jest wyłączenie urzędnika w postępowaniu administracyjnym.
2.
Na wniosek jednej ze stron rzeczoznawca podlega wyłączeniu, jeżeli pomiędzy rzeczoznawcą a stroną lub jej zastępcą zachodzi tego rodzaju stosunek osobisty, że mógłby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności rzeczoznawcy.
3.
Rzeczoznawcy nie wolno bez ważnej przyczyny odmówić wydania opinii.