§ 10. - Powoływanie, obowiązki i wynagrodzenie rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn. - M.P.1951.A-46.603 - OpenLEX

§ 10. - Powoływanie, obowiązki i wynagrodzenie rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn.

Monitor Polski

M.P.1951.A-46.603

Akt utracił moc
Wersja od: 16 lipca 1955 r.
§  10.
Do zapłaty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz zwrotu kosztów obowiązany jest wykonawca narodowych planów gospodarczych, na którego rzecz przekazana została maszyna.