Powołanie w skład Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2006.49.525

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 lipca 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 lipca 2006 r.
o powołaniu w skład Rady Ministrów

nr 113-33-06

Na podstawie art. 154 ust. 1 w związku z art. 147 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. z dniem 14 lipca 2006 r. powołuję w skład Rady Ministrów:

Pana Ludwika DORNA-na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Pana Romana Jacka GIERTYCHA-na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej
Pana Andrzeja Zbigniewa LEPPERA-na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Panią Annę Elżbietę FOTYGĘ-na urzędy Ministra Spraw Zagranicznych i Przewodniczącej Komitetu Integracji Europejskiej
Panią Grażynę GĘSICKĄ-na urząd Ministra Rozwoju Regionalnego
Pana Przemysława Edgara GOSIEWSKIEGO-na urząd Ministra-Członka Rady Ministrów
Pana Wojciecha Stefana JASIŃSKIEGO-na urząd Ministra Skarbu Państwa
Pana Antoniego JASZCZAKA-na urząd Ministra Budownictwa
Panią Annę KALATĘ-na urząd Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Pana Stanisława Mateusza KLUZĘ-na urząd Ministra Finansów
Pana Tomasza Wojciecha LIPCA-na urząd Ministra Sportu
Pana Jerzego POLACZKA-na urząd Ministra Transportu
Pana Zbigniewa RELIGĘ-na urząd Ministra Zdrowia
Pana Michała SEWERYŃSKIEGO-na urząd Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pana Radosława SIKORSKIEGO-na urząd Ministra Obrony Narodowej
Pana Jana SZYSZKO-na urząd Ministra Środowiska
Pana Kazimierza Michała UJAZDOWSKIEGO-na urząd Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pana Zbigniewa WASSERMANNA-na urząd Ministra-Członka Rady Ministrów
Pana Rafała Sylwestra WIECHECKIEGO-na urząd Ministra Gospodarki Morskiej
Pana Piotra Grzegorza WOŹNIAKA-na urząd Ministra Gospodarki
Pana Zbigniewa ZIOBRO-na urząd Ministra Sprawiedliwości