Monitor Polski

M.P.1947.110.717

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1951 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 7 czerwca 1947 r.

Na wniosek zainteresowanych samoistnych przemysłowców i zgodnie z opinią właściwych terytorialnych Izb Przemysłowo-Handlowych, powołuję niniejszym na podstawie art. 76 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr 53, poz. 468) w brzmieniu ustawy z dnia 10 marca 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 40, poz. 350) następujące przymusowe zrzeszenia przemysłu prywatnego:
1) 1 (skreślony).
2) 2 (skreślony).
3) 3 (skreślony).
4) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Chemicznego w Częstochowie.
5) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Chemicznego w Gdyni.
6) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Chemicznego w Katowicach.
7) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Chemicznego w Krakowie.
8) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Chemicznego w Lublinie.
9) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Chemicznego w Łodzi.
10) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Chemicznego w Poznaniu.
11) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Chemicznego w Rzeszowie.
12) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Chemicznego w Warszawie.
13) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Chemicznego we Wrocławiu.
14) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Chemicznego w Szczecinie. 4
15) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Papierniczo-Przetwórczego w Częstochowie.
16) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Papierniczo-Przetwórczego w Gdyni.
17) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Papierniczo-Przetwórczego w Katowicach.
18) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Papierniczo-Przetwórczego w Krakowie.
19) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Papierniczo-Przetwórczego w Łodzi.
20) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Papierniczo-Przetwórczego w Poznaniu.
21) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Papierniczo-Przetwórczego w Warszawie.
22) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Papierniczo-Przetwórczego we Wrocławiu.
23) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Drzewnego w Częstochowie.
24) Zrzeszenie Prywatnego Przemysły Drzewnego w Gdyni.
25) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Drzewnego w Katowicach.
26) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Drzewnego w Krakowie.
27) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Drzewnego w Lublinie.
28) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Drzewnego w Łodzi.
29) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Drzewnego w Poznaniu.
30) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Drzewnego w Warszawie.
31) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Drzewnego w Olsztynie.
32) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Drzewnego we Wrocławiu.
33) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Drzewnego w Rzeszowie. 5
34) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego w Gdyni.
35) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego w Katowicach.
36) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego w Krakowie.
37) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego w Lublinie.
38) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego w Łodzi.
39) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego w Poznaniu.
40) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego w Warszawie.
41) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego we Wrocławiu.
42) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego w Częstochowie.
43) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Włókienniczego w Częstochowie.
44) Zrzeszanie Prywatnego Przemysłu Włókienniczego w Katowicach.
45) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Włókienniczego w Krakowie.
46) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Włókienniczego w Łodzi.
47) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Włókienniczego w Poznaniu.
48) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Włókienniczego w Warszawie.
49) Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Włókienniczego we Wrocławiu. 6

Zakres terytorialny działania wyżej wymienionych zrzeszeń określony zostanie w statutach.

1 § 1 skreślony przez § 5 ust. 4 zarządzenia z dnia 4 grudnia 1950 r. w sprawie reorganizacji niektórych zrzeszeń prywatnego przemysłu (M.P.50.A-132.1665) z dniem 1 stycznia 1951 r.
2 Pkt 2 skreślony przez § 4 zarządzenia z dnia 18 stycznia 1951 r. w sprawie rozwiązania Ogólnopolskiego Zrzeszenia Prywatnego Przemysłu Farmaceutycznego (M.P.51.A-8.130) z dniem 1 marca 1951 r.
3 Pkt 3 skreślony przez § 4 pkt 1 zarządzenia z dnia 14 lipca 1950 r. w sprawie rozwiązania niektórych zrzeszeń prywatnego przemysłu (M.P.50.A-85.1047) z dniem 1 lipca 1950 r.
4 Z dniem 1 stycznia 1950 r. Zrzeszenia Prywatnego Przemysłu wymienione pod poz. 4 do 14 przestają istnieć i działalność ich oraz majątek przejmują odpowiednie Zrzeszenia Ogólnopolskie wymienione w § 1 zarządzenia z dnia 12 grudnia 1949 r. w sprawie powołania przymusowych zrzeszeń prywatnego przemysłu (M.P.49.A-101.1185), zgodnie z § 7 zarządzenia zmieniającego.
5 Z dniem 1 października 1949 r. Zrzeszenia Prywatnego Przemysłu wymienione pod poz. 15-33 przestają istnieć i działalność ich oraz majątek przejmują odpowiednie Ogólnopolskie Zrzeszenia, wymienione w § 1 zarządzenia z dnia 13 października 1949 r. w sprawie powołania przymusowych zrzeszeń prywatnego przemysłu (M.P.49.A-85.1041), zgodnie z § 7 zarządzenia zmieniającego.
6 Z dniem 1 stycznia 1950 r. Zrzeszenia Prywatnego Przemysłu wymienione pod poz. poz. 34 do 49 przestają istnieć i działalność ich oraz majątek przejmują odpowiednie Zrzeszenia Ogólnopolskie wymienione w § 1 zarządzenia z dnia 12 grudnia 1949 r. w sprawie powołania przymusowych zrzeszeń prywatnego przemysłu (M.P.49.A-101.1185), zgodnie z § 7 zarządzenia zmieniającego.