Monitor Polski

M.P.2017.1151

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 grudnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 grudnia 2017 r.
o powołaniu Ministra Rozwoju i Finansów

nr 1131.19.2017

Na podstawie art. 154 ust. 1 w związku z art. 147 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., z dniem 11 grudnia 2017 r. powołuję Pana Mateusza Jakuba MORAWIECKIEGO Prezesa Rady Ministrów na urząd Ministra Rozwoju i Finansów.