§ 4. - Powołanie likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Monitor Polski

M.P.1991.11.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 maja 2000 r.
§  4. 2
(skreślony).
2 § 4 skreślony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 16 września 1993 r. (M.P.93.48.463) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1993 r.