§ 9. - Powołanie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1991.8.55

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1991 r.
§  9.
Tryb działania Komitetu w sprawach związanych z przygotowaniem projektów dokumentów rządowych i udziałem w ich rozpatrywaniu określają przepisy uchwały nr 20 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie regulaminu prac Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 7, poz. 47).