Art. 4. - Porozumienie w sprawie punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy. Łuck.2013.03.14.

Monitor Polski

M.P.2015.778

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2015 r.
Artykuł  4

Wszelkie kwestie dotyczące stosowania niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane w drodze konsultacji między Stronami.