§ 1. - Pomoc uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg.

Monitor Polski

M.P.1983.31.167

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1988 r.
§  1.
Zakłady pracy powinny wpływać na poprawę warunków mieszkaniowych swoich pracowników przez realizację budownictwa zakładowego oraz udzielanie pomocy pracownikom przystępującym do spółdzielni mieszkaniowych, zespołom pracowniczym i młodzieżowym, a także poszczególnym pracownikom budującym domy jednorodzinne (lokale).