§ 8. - Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie. - M.P.1972.13.88 - OpenLEX

§ 8. - Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie.

Monitor Polski

M.P.1972.13.88

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1974 r.
§  8.
Prezydia powiatowych rad narodowych obowiązane są udzielać spółdzielniom pomocy w organizowaniu i prowadzeniu usług dla ludności oraz stałych lub sezonowych punktów sprzedaży i konsumpcji produktów wytworzonych przez spółdzielnie.