§ 7. - Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie. - M.P.1972.13.88 - OpenLEX

§ 7. - Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie.

Monitor Polski

M.P.1972.13.88

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1974 r.
§  7.
Zaopatrzenie spółdzielni w środki produkcji i zbyt produktów spółdzielni powinny odbywać się na warunkach zaopatrzenia i zbytu państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.