§ 16. - Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie. - M.P.1972.13.88 - OpenLEX

§ 16. - Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie.

Monitor Polski

M.P.1972.13.88

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1974 r.
§  16.
Tracą moc:
1)
uchwała nr 105 Prezydium Rządu z dnia 1 marca 1952 r. w sprawie gospodarki finansowej spółdzielni produkcyjnych (Monitor Polski Nr A-23, poz. 298),
2)
uchwała nr 95 Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1954 r. o rozwoju spółdzielczości produkcyjnej (Monitor Polski Nr A-42, poz. 624),
3)
uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. w sprawie zapewnienia środków do rozwoju spółdzielczości produkcyjnej (Monitor Polski z 1957 r. Nr 28, poz. 189 i z 1958 r. Nr 59, poz. 331),
4)
uchwała nr 122 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1964 r. w sprawie udzielania dotacji kółkom rolniczym i spółdzielniom produkcyjnym przy zakupie oleju napędowego - w zakresie dotyczącym spółdzielni,
5)
uchwała nr 246 Rady Ministrów z dnia 28 września 1965 r. w sprawie finansowej pomocy Państwa na inwestycje budowlano-montażowe w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych (Monitor Polski z 1965 r. Nr 55, poz. 285 i z 1970 r. Nr 10, poz. 85),
6)
uchwała nr 61 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1969 r. w sprawie zapewnienia pomocy fachowej rolniczym spółdzielniom produkcyjnym,
7)
uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1971 r. w sprawie finansowej pomocy Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych, kółek rolniczych oraz spółdzielczych ośrodków rolnych kółek rolniczych przejmujących w zagospodarowanie grunty państwowe.