§ 14. - Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie. - M.P.1972.13.88 - OpenLEX

§ 14. - Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie.

Monitor Polski

M.P.1972.13.88

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1974 r.
§  14.
1.
Minister Finansów zapewni środki niezbędne do wykonania uchwały w roku 1972.
2.
Prezydia powiatowych rad narodowych zapewnią w budżetach tych rad środki niezbędne do wykonania uchwały w latach następnych.