§ 12. - Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie. - M.P.1972.13.88 - OpenLEX

§ 12. - Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie.

Monitor Polski

M.P.1972.13.88

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1974 r.
§  12.
1.
Zespoły rolników indywidualnych mogą uzyskać kredyt na niezbędne dla wspólnej działalności budownictwo inwentarskie wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; kredyt ten może być częściowo umorzony.
2.
Za zespół rolników indywidualnych uznaje się grupę co najmniej trzech właścicieli gospodarstw rolnych, nie prowadzących wspólnego gospodarstwa domowego, podejmującą w zakresie produkcji rolniczej wspólną działalność na podstawie umów zawartych z jednostkami gospodarki uspołecznionej.