§ 10. - Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie. - M.P.1972.13.88 - OpenLEX

§ 10. - Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie.

Monitor Polski

M.P.1972.13.88

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1974 r.
§  10.
1.
Prezydia powiatowych rad narodowych spowodują zatrudnienie pracowników inżynieryjno-technicznych i skierowanie ich do pracy w spółdzielniach, które nie korzystają z dotacji na cele określone w § 6 ust. 1 pkt 3.
2.
Wynagrodzenie pracowników, o których mowa w ust. 1, będzie wypłacane z budżetów powiatowych rad narodowych.
3.
Minister Rolnictwa w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac oraz z Zarządem Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych określi zasady i warunki zatrudniania oraz wynagradzania osób, o których mowa w ust. 1, a także w § 6 ust. 1 pkt 3.