§ 5. - Podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej.

Monitor Polski

M.P.1970.16.133 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1979 r.
§  5.
Należy dążyć do koncentracji dokształcania i doskonalenia kwalifikacji pracowników w dużych ośrodkach dokształcania i doskonalenia kadr, nowocześnie wyposażonych, dysponujących kadrą dydaktyczną, zapewniającą uczestnikom osiągnięcie istotnych korzyści z udziału w dokształcaniu i doskonaleniu.