§ 9. - Podnoszenie kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczenia przysługujące tym pracownikom.

Monitor Polski

M.P.1983.1.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1991 r.
§  9.
Pracownicy uspołecznionych zakładów pracy mogą podnosić kwalifikacje na podstawie skierowania wydanego przez zakład pracy lub bez skierowania.