§ 2. - Podjęcie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE".

Monitor Polski

M.P.2020.1192

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 grudnia 2020 r.
§  2. 
Program stosuje się od dnia 28 września 2020 r.