§ 1. - Pobór opłaty elektryfikacyjnej przez inkasentów zakładów zbytu energii i wypłaty wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

Monitor Polski

M.P.1958.14.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 1958 r.
§  1.
Z chwilą zawarcia umowy o dostawę energii elektrycznej z odbiorcami objętymi powszechną elektryfikacją wsi i osiedli pobór rat opłaty elektryfikacyjnej bieżących i zaległych wraz z dodatkami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi należy do inkasentów właściwych zakładów zbytu energii (ZZE).