Pobieranie opłat manipulacyjnych od rachunków za gaz i energię elektryczną.

Monitor Polski

M.P.1958.22.134

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW: GÓRNICTWA I ENERGETYKI, PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 25 lutego 1958 r.
w sprawie pobierania opłat manipulacyjnych od rachunków za gaz i energię elektryczną.

Od rachunków za gaz i energię elektryczną wystawianych odbiorcom przez jednostki organizacyjne resortów: górnictwa i energetyki, przemysłu ciężkiego oraz gospodarki komunalnej pobierana będzie opłata manipulacyjna.
Opłata manipulacyjna, o której mowa w § 1, pobierana będzie w następującej wysokości:

0,50 zł - od rachunków powyżej 10 zł do 20 zł,

0,60 zł - od rachunków powyżej 20 zł do 30 zł,

0,80 zł - od rachunków powyżej 30 zł do 40 zł,

1,00 zł - od rachunków powyżej 40 zł do 50 zł,

1,50 zł - od rachunków powyżej 50 zł do 100 zł,

2,00 zł - od rachunków powyżej 100 zł.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 marca 1958 r.