§ 7. - Plan kredytowy, bilans pieniężnych przychodów i wydatków ludności i założenia polityki pieniężno-kredytowej na rok 1987.

Monitor Polski

M.P.1986.34.251

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1986 r.
§  7.
W celu wzmocnienia spoistości polityki pieniężno-kredytowej i zapewnienia pełnej zgodności działania systemu bankowego z planem kredytowym i założeniami polityki pieniężno-kredytowej Prezes Narodowego Banku Polskiego dostosuje odpowiednio politykę kredytu refinansowego wraz z jego oprocentowaniem oraz - w razie potrzeby - wprowadzi system obligatoryjnych rezerw i depozytów w stosunku do innych banków.