§ 4. - Plan kredytowy, bilans pieniężnych przychodów i wydatków ludności i założenia polityki pieniężno-kredytowej na rok 1987.

Monitor Polski

M.P.1986.34.251

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1986 r.
§  4.
Należy rozwijać i umacniać partnerski charakter stosunków między bankami a przedsiębiorstwami zgodnie z zasadami reformy gospodarczej. Służyć to powinno pozytywnym przemianom w strukturze działalności gospodarczej i egzekwowaniu przez banki rygorów wysokiej efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwach. W szczególności różnicowane powinny być warunki dostępności do kredytu, w zależności od poziomu i trwałości zdolności kredytowej oraz perspektywy rozwojowej przedsiębiorstwa.