§ 1. - Plan kredytowy, bilans pieniężnych przychodów i wydatków ludności i założenia polityki pieniężno-kredytowej na rok 1987.

Monitor Polski

M.P.1986.34.251

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1986 r.
§  1.
Uchwala się plan kredytowy i bilans pieniężnych przychodów i wydatków ludności oraz założenia polityki pieniężno-kredytowej na rok 1987, stanowiące załączniki nr 1-3.