Monitor Polski

M.P.2016.448

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 13 maja 2016 r.
w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2015 r.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. poz. 1188 oraz z 2009 r. poz. 817) ogłasza się, że według pierwszego szacunku wartość produktu krajowego brutto w 2015 r. wyniosła 1789,7 mld zł.