Pierwszy szacunek wartości produktu krajowego brutto w 2005 r.

Monitor Polski

M.P.2006.34.378

Akt utracił moc
Wersja od: 19 maja 2006 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 maja 2006 r.
w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2005 r.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. Nr 114, poz. 1188) ogłasza się, iż według pierwszego szacunku wartość produktu krajowego brutto w 2005 r. wyniosła 980,9 mld zł.