§ 3. - Pierwszeństwo z wystawy pod nazwą "Zakłady Doświadczalne Przemysłu Chemicznego dla nowych potrzeb".

Monitor Polski

M.P.1973.49.276

Akt utracił moc
Wersja od: 15 listopada 1973 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.