§ 3. - Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XXXII Międzynarodowych Targach Poznańskich w roku 1963 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1963.

Monitor Polski

M.P.1963.50.256

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 1963 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.