§ 2. - Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XXXII Międzynarodowych Targach Poznańskich w roku 1963 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1963.

Monitor Polski

M.P.1963.50.256

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 1963 r.
§  2.
Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których mowa w § 1, następuje z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu.