§ 4. - Organizacja zjazdów w niektórych miejscowościach turystyczno-wypoczynkowych.

Monitor Polski

M.P.1970.7.65

Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 1970 r.
§  4.
Przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio do organizacji zjazdów we wszystkich schroniskach na terenie województw krakowskiego, katowickiego i wrocławskiego.