Organizacja zjazdów w niektórych miejscowościach turystyczno-wypoczynkowych.

Monitor Polski

M.P.1970.7.65

Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 1970 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 marca 1970 r.
w sprawie organizacji zjazdów w niektórych miejscowościach turystyczno-wypoczynkowych.

W celu zapewnienia dogodniejszych warunków dla recepcji turystów w niektórych miejscowościach turystyczno-wypoczynkowych zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się w załączniku do zarządzenia wykaz miejscowości turystyczno-wypoczynkowych, w których zjazdy nie mogą być organizowane w okresie sezonu turystycznego poza wyjątkami przewidzianymi w § 3 i § 5.
2.
Przez zjazdy należy rozumieć konferencje, narady, kursy szkoleniowe itp., których zorganizowanie zmniejsza o ponad 10 miejsc noclegowych możliwości recepcyjne hoteli lub innych zakładów świadczących usługi noclegowe w miejscowości, w której odbywa się zjazd.
Ograniczenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, obowiązuje:
1)
w sezonie letnim - w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia,
2)
w sezonie zimowym - w okresie od 20 grudnia do 31 marca, a ponadto
3)
w miastach: Gdańsku, Gdyni i Sopocie - w okresie od 15 do 30 czerwca i w m. Krakowie - w okresie od 1 maja do 30 czerwca.
1.
Zjazdy z udziałem obywateli państw obcych mogą być organizowane w okresie sezonu turystycznego w miejscowościach objętych wykazem wyłącznie za zgodą organu do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), wyrażoną w porozumieniu z komitetem kultury fizycznej i turystyki tego prezydium.
2.
W wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach przepis ust. 1 może być stosowany do zjazdów bez udziału obywateli państw obcych.
Przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio do organizacji zjazdów we wszystkich schroniskach na terenie województw krakowskiego, katowickiego i wrocławskiego.
1.
Przepisy zarządzenia nie dotyczą zjazdów organizowanych:
1)
na terenie Gdańska, Gdyni i Krakowa - przez prezydia rad narodowych oraz urzędy mające siedzibę w tych miastach;
2)
w miejscowościach objętych wykazem - przez organy administracji szkolnej, jeżeli uczestnicy tych zjazdów korzystają z noclegów w budynkach szkolnych lub internatach;
3)
w miejscowościach objętych wykazem - przez organy państwowe, instytucje i organizacje we własnych ośrodkach szkoleniowych, a w sezonie zimowym w ośrodkach wczasowych i wypoczynkowych w województwie wrocławskim;
4)
przez upoważnione do tego instytucje i biura podróży z udziałem obywateli państw obcych.
2.
Instytucje i organizacje o zasięgu wojewódzkim oraz wojewódzkie oddziały instytucji i organizacji mające siedzibę w miastach określonych w ust. 1 pkt 1 mogą organizować w tych miastach zjazdy w okresie sezonu turystycznego wyłącznie za zgodą organu do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), wyrażoną w porozumieniu z komitetem kultury fizycznej i turystyki tego prezydium.
Traci moc zarządzenie nr 116 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1962 r. w sprawie organizacji zjazdów w niektórych miejscowościach turystyczno-wypoczynkowych (Monitor Polski Nr 86, poz. 404).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1970 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI TURYSTYCZNO-WYPOCZYNKOWYCH, W KTÓRYCH ZJAZDY NIE MOGĄ BYĆ ORGANIZOWANE W OKRESIE SEZONU TURYSTYCZNEGO

A.

Sezon letni.

1. Województwo białostockie:

Augustów.

2. Województwo bydgoskie:

Ciechocinek,

Toruń.

3. Województwo gdańskie:

Gdańsk, Krynica Morska,

Gdynia, Łeba,

Jastarnia, Malbork,

Jastrzębia Góra, Sopot.

Jurata,

4. Województwo katowickie:

Cieszyn, Szczyrk,

Częstochowa, Wisła.

Jastrzębie-Zdrój,

5. Województwo kieleckie:

Busko-Zdrój, Sandomierz.

6. Województwo koszalińskie:

Darłowo, Mielno,

Darłówko, Ustka,

Kołobrzeg, Ustronie Morskie.

7. Miasto Kraków.

8. Województwo krakowskie:

Krynica, Zakopane,

Rabka, Żegiestów.

Szczawnica,

9. Województwo lubelskie:

Kazimierz Dolny, Nałęczów.

10. Województwo łódzkie:

Spała.

11. Województwo olsztyńskie:

Giżycko, Ruciane.

Mikołajki,

12. Województwo rzeszowskie:

Przemyśl.

13. Województwo szczecińskie:

Kamień Pomorski, Świnoujście.

Międzyzdroje,

14. M. st. Warszawa.

15. Województwo wrocławskie:

Cieplice Śląskie-Zdrój, Polanica-Zdrój,

Duszniki-Zdrój, Świeradów-Zdrój,

Jelenia Góra, Szczawno-Zdrój,

Karpacz, Szklarska Poręba,

Kudowa-Zdrój, Zgorzelec.

Lądek-Zdrój,

16. Województwo zielonogórskie:

Łagów, Słubice.

B.

Sezon zimowy.

1. Województwo krakowskie:

Krynica, Zakopane.

Rabka,

2. Województwo katowickie:

Szczyrk, Wisła.

3. Województwo wrocławskie:

Karpacz, Szklarska Poręba.