§ 2. - Organizacja zjazdów w niektórych miejscowościach turystyczno-wypoczynkowych.

Monitor Polski

M.P.1970.7.65

Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 1970 r.
§  2.
Ograniczenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, obowiązuje:
1)
w sezonie letnim - w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia,
2)
w sezonie zimowym - w okresie od 20 grudnia do 31 marca, a ponadto
3)
w miastach: Gdańsku, Gdyni i Sopocie - w okresie od 15 do 30 czerwca i w m. Krakowie - w okresie od 1 maja do 30 czerwca.