§ 9. - Organizacja turystyki.

Monitor Polski

M.P.1952.A-26.341

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1954 r.
§  9.
Pełnomocnik Rządu do Spraw Wczasów dla Dzieci i Młodzieży, powołany uchwałą Nr 146 Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. (Monitor Polski Nr A-30, poz. 379), obowiązany jest uzgadniać z Prezesem Rady Ministrów sprawy wczasów letnich dla dzieci i młodzieży w części programowej i organizacyjnej dotyczącej turystyki.