§ 8. - Organizacja turystyki.

Monitor Polski

M.P.1952.A-26.341

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1954 r.
§  8.
Etaty osobowe Biura Turystyki Ministerstwa Kolei (§ 6) oraz Rady Turystycznej (§ 7), z wyjątkiem etatów niezbędnych dla zorganizowania referatu turystyki w zarządzie centralnym Ministerstwa Kolei (§ 3), przechodzą do dyspozycji Prezesa Rady Ministrów.