§ 7. - Organizacja turystyki.

Monitor Polski

M.P.1952.A-26.341

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1954 r.
§  7.
Znosi się Radę Turystyczną utworzoną uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1950 r. w sprawie powołania przy Ministrze Komunikacji Rady Turystycznej i nadania jej statutu organizacyjnego (Monitor Polski Nr A-94, poz. 1183).