§ 5. - Organizacja turystyki.

Monitor Polski

M.P.1952.A-26.341

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1954 r.
§  5.
Prezes Rady Ministrów ustali w porozumieniu z Ministrem Kolei zasady współdziałania Komitetu dla Spraw Turystyki z Centralnym Zarządem Przedsiębiorstw Usługowych "Orbis" w zakresie planowania i koordynacji obsługi ruchu turystycznego.