§ 10. - Organizacja turystyki.

Monitor Polski

M.P.1952.A-26.341

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1954 r.
§  10.
Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów i właściwym ministrom.