§ 9. - Organizacja i zasady działania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacje wymagane od pracowników tych stacji.

Monitor Polski

M.P.1996.83.727

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1996 r.
§  9.
W skład terenowej i portowej stacji sanitarno-epidemiologicznej mogą wchodzić jako jej komórki organizacyjne: oddziały, sekcje, pracownie i stanowiska pracy.