§ 1. - Organizacja i zasady działania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacje wymagane od pracowników tych stacji.

Monitor Polski

M.P.1996.83.727

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1996 r.
§  1.
1.
Wojewódzka, terenowa i portowa stacja sanitarno-epidemiologiczna jest państwową jednostką budżetową finansowaną z budżetu państwa w części 35 dotyczącej Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, rozdział 8531 stacje sanitarno-epidemiologiczne.
2.
Wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna jest dysponentem środków budżetowych drugiego stopnia.
3.
Terenowe i portowe stacje sanitarno-epidemiologiczne są dysponentami środków budżetowych trzeciego stopnia.