§ 2. - Organizacja i sposób rejestracji maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych oraz kontrola wykonania obowiązku... - M.P.1950.A-88.1110 - OpenLEX

§ 2. - Organizacja i sposób rejestracji maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych oraz kontrola wykonania obowiązku rejestracji.

Monitor Polski

M.P.1950.A-88.1110

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1950 r.
§  2.
Rejestracji podlegają wszelkie maszyny zarówno czynne jak i nieczynne, z wyjątkiem maszyn, o których mowa w art. 2.