§ 9. - Opłaty za wstęp do muzeów resortu kultury i sztuki.

Monitor Polski

M.P.1970.23.185

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 1971 r.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1970 r.