§ 7. - Opłaty za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Monitor Polski

M.P.1985.41.264

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1993 r.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1986 r.