§ 3. - Opłaty za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Monitor Polski

M.P.1985.41.264

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1993 r.
§  3. 5
Jeżeli odbiorniki wymienione w § 1 ust. 1 zarejestrowano:
1)
do 15 dnia pierwszego miesiąca okresu dwumiesięcznego - pobiera się pełną opłatę za cały okres dwumiesięczny,
2)
w okresie od 16 dnia pierwszego miesiąca do 15 dnia drugiego miesiąca okresu dwumiesięcznego - pobiera się 1/2 opłaty dwumiesięcznej,
3)
po 15 dniu drugiego miesiąca okresu dwumiesięcznego - opłaty za dany okres dwumiesięczny nie pobiera się.
5 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 czerwca 1991 r. (M.P.91.21.151) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1991 r.