Monitor Polski

M.P.1957.65.400

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 sierpnia 1957 r.
§  1. W taryfie pocztowej, stanowiącej załącznik do zarządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 stycznia 1953 r. w sprawie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej (Dz. P. i T. Nr 2, poz. 12) wprowadza się zmiany objęte załącznikiem do niniejszej uchwały.