Opłaty za paczki pocztowe w obrocie wewnętrznym.

Monitor Polski

M.P.1957.65.400

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 sierpnia 1957 r.

UCHWAŁA NR 313
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 sierpnia 1957 r.
w sprawie opłat za paczki pocztowe w obrocie wewnętrznym.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 i art. 8 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) oraz w związku z § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie artykułów i usług, których ceny, opłaty lub stawki taryfowe albo wytyczne dla ich ustalenia określa Rada Ministrów (Dz. U. Nr 31, poz. 125) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W taryfie pocztowej, stanowiącej załącznik do zarządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 stycznia 1953 r. w sprawie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej (Dz. P. i T. Nr 2, poz. 12) wprowadza się zmiany objęte załącznikiem do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

1.
Pozycje 26 i 27 taryfy pocztowej otrzymują brzmienie:
Poz.Rodzaj przesyłkiOpłaty
od wagistrefa 1 od 100 kmstrefa 2 ponad 100 do 300 kmstrefa 3 ponad 300 km
grgrgr
26Paczki zwykłedo 3 kg5-6-7-
ponad 3 " 5 kg6-8-10-
" 5 " 10 kg8-11-14-
" 10 " 15 kg10-15-19-
" 15 " 20 kg12-18-24-
27Paczki z książkamido 3 kg2503-350
" 3 " 5 kg3-4-5-
" 5 " 10 kg4-5507-
" 10 " 15 kg5-750950
" 15 " 20 kg6-9-12-
2.
Pozycje 35, 41 i 42 taryfy pocztowej otrzymują brzmienie:
Poz.Rodzaj świadczeniaObrót wewnętrznyObrót zagraniczny
grgr
35Doręczenie paczki do 5 kg3-3-
ponad 5 " 10 kg4-3-
" 10 " 20 kg5-3-
41Składowe - za każdy dzień zwłoki w odbiorze paczki1--90
najwyżej jednak20-39-
42Przepakowanie paczki uszkodzonej do wagi 10 kg3---
ponad 10 kg4---