§ 4. - Opłaty za badania wykonywane w laboratoriach Państwowej Inspekcji Handlowej.

Monitor Polski

M.P.1968.43.299

Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 1968 r.
§  4.
Opłaty za badania, koszty przesyłki nadesłanych próbek do badania oraz koszty przekazywania opłat uiszcza jednostka organizacyjna lub osoba, która czynności tych zażądała.