§ 3. - Opłaty za badania wykonywane w laboratoriach Państwowej Inspekcji Handlowej.

Monitor Polski

M.P.1968.43.299

Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 1968 r.
§  3.
Za badania nie przewidziane taryfą określoną w § 1 ust. 1 należy stosować opłatę:
1)
objętą taryfą opłat za badania najbardziej podobne pod względem charakteru i pracochłonności albo
2)
w wysokości obliczonej na podstawie faktycznie zużytego czasu przy wykonywaniu badań, przyjmując stawkę za godzinę pracy w wysokości 26 zł.