§ 4. - Opłaty za badania artykułów żywnościowych, wykonane w laboratoriach Państwowej Inspekcji Handlowej.

Monitor Polski

M.P.1965.60.309

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 1965 r.
§  4.
Za badanie nie przewidziane taryfą należy stosować:
1)
opłaty objęte taryfą opłat za badanie najbardziej podobne pod względem charakteru i pracochłonności albo
2)
opłatę w wysokości obliczonej na podstawie faktycznie zużytego czasu przy wykonywaniu badań, przyjmując stawkę za godzinę pracy w wysokości 26 zł.